Leon Sinke rijksambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in opspraak wegens foute twitter uitspraak

Demonstranten van Occupy Den Haag melden hun afgunst over een ‘racistische’ uitspraak wat een rijksambtenaar Leon sinke op zijn openbare twitter account twitter.com/lsinke zou hebben geplaatst.

Piratenpartij Den Haag heeft even een kijkje genomen op het betreffende twitter account.

Hoewel wij als partij absoluut voor de bescherming van vrijheids van meningsuiting zijn, weten we dat racistische en/of discriminerende uitlatingen hier absoluut niet onder vallen.

Wat we zagen op het betreffende twitter account was inderdaad schokkerend. En indien het inderdaad om een twitter account gaat van een rijksambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan is dit inderdaad geen goede zaak.

Zeker omdat het BZK zogenaamd onze kernwaarden van de democratie zou moeten waarborgen wat aan de hand van dit soort uitspraken niet het geval meer is.

Hij maakt het demonstratierecht wat een kernwaarde is van onze democratie belachelijk door de demonstranten te vergelijken met zwervers in negatieve zin.

Het is een ernstige vorm van openbare discriminatie van zowel de demonstranten op de Koekamp als van zwervers in het algemeen die in zijn connotatie minderwaardig zijn.

Discriminatie is verboden

Discriminatie is in Nederland niet toegestaan. Dit is vastgesteld in artikel 1 van de Grondwet en in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). In deze wetten staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden. Ook bepaalt het Wetboek van Strafrecht dat niemand uitlatingen mag doen die discriminerend zijn. Aanzetten tot haat en discriminatie is ook strafbaar.

Leon Sinke ‏@lsinke

 Tweet verwijdering tentenkamp Koekamp te Den Haag dien ik voortaan respectvoller te benaderen als rijksambtenaar middels social media. 3u  

Leon Sinke‏ @lsinke

 Morgen ontruiming tentenkamp Koekamp bij Den Haag CS, ik kijk er nu al naar uit naar het verwijderen van die zwervers ! 14u  

twitter leon sinke 13-12-2012
twitter leon sinke 13-12-2012

Het is nu maar de vraag of er iemand binnen het kamp vanwege deze uitlatingen aangifte gaan doen.

UPDATE:

Toen wij om 13:17 keken bestond de tweet nog, ondanks de melding van de Telegraaf dat deze tweet verwijderd zou zijn. Op de schermafbeelding hierboven is duidelijk te zien dat zijn tweet en zijn ‘halve’ excuus nog mooi online stonden.

Nu om 14:43  is zowel de excuus als de foute tweet weg tenminste soms. Na een paar keer herladen komt het soms weer in beeld. Probleem is dat twitter gebruikt maakt van cluster caching dus het kan enige tijd duren voordat een tweet echt helemaal verdwenen is uit alle caches.

23:00  foute tweet weg excuus is nu bij iedere keer herladen zichtbaar.

Wij begrijpen nu waarom de sympatisanten van Occupy Den Haag zijn tweet als racistisch beschouwen. Het heeft te maken met een eerdere tweet hoe hij zich uitlaat over zwarte mensen, als zijnde ongeloofwaardig.

leon sinke rassenhaat zwarte mensen ongeloofwaardig

Ministerie geeft aan spitsnieuws toe dat de ambtenaar ‘fout’ zat, oeps foutje?

bronnen: http://www.occupydenhaag.org/2012/12/ambtenaar-leon-sinke-ministerie-bzk-betrapt-op-openbare-racistische-uitspraken-op-twitter/

DISCLAIMER:

Dit artikel is gepubliceerd na verificatie en veilig stellen van de bronnen conform de ethische code voor vrije piraten journalistiek beschermd onder het ARTIKEL 10, EVRM.

Ondanks dat wij ons uiterste best doen om zo zuiver mogelijk de waarheid te weergeven in onze publicaties, kunnen er fouten in dit artikel zitten waar wij geen weet van hadden op het moment van publicatie. Wij behouden na publicatie dus altijd het recht om ten alle tijden een publicatie achteraf te rectificeren of helemaal te verwijderen indien achteraf blijkt dat een bron vals blijkt te zijn.

Correcties, aanvullingen of klachten over een publicatie mogen voor een snelle afhandeling worden gemailed naar: [email protected]