Een Prominent lid van de Haagsche Piratenpartij heeft vandaag verheugd zijn nieuwe ID-kaart met vergiet in ontvangst mogen nemen. Alhoewel de Piratenpartij een seculiere partij betreft heeft “pastafari” en “Piraat”Albert H zijn legitimatie met traditionele vergiet op het hoofd wel aangevraagd vanwege zijn politieke en levensovertuiging.
haagse piraat mag als pastafari op de foto
Pastafari zijn aanhangers van het geloof van het Vliegende Spaghettimonster. Het pastafarianisme is een levensovertuiging die oorspronkelijk is ontstaan in de Verenigde Staten. De kronieken van het Vliegende Spaghetti Monster tonen aan dat de band tussen piraten en de Noedeligheid een lange geschiedenis kent. 
De Nederlandse kerk van het Vliegende Spaghetti Monster is op 25 januari van dit jaar officieel opgericht. Verschillende geloofbeleiders hebben geprobeerd hun levensovertuiging te beleiden middels het dragen van een vergiet op de foto voor het identiteitsbewijs.
De Kerkgangers liepen echter tegen een muur van onbegrip op, waardoor zij zich genoodzaakt voelde om een proces te starten opdat zij in gelijke gevallen gelijk behandeld zouden worden. 
Het is volgens geloofsbeleider Albert H dan ook “Een Noedelige Interventie” die er voor gezorgd heeft dat hij juist nu zijn pastafari ID-kaart in ontvangst mag nemen. 
Omdat de Haagsche Piratenpartij respect heeft voor de persoonlijke levenssfeer en haar seculiere karakter wenst te onderstrepen,
verwijst het voor meer informatie over de Noedeligheid door naar de Nederlandse kerk van het Vliegende Spaghetti Monster.
Voorts wenst het op te merken dat het verstrekken van het Pastafari identiteitsbewijs door de gemeente Den Haag goed past
bij het gemeente-credo “Vrede en Recht”.